Kuka on kokemusasiantuntija?

 • Kokemusasiantuntijoilla on omakohtaisia kokemuksia sairauksista. He tietävät millaista on sairastua ja sairastaa. He tietävät millaista on olla hoidossa ja kuntoutua.
 • Kokemusasiantuntijat tietävät mikä heitä on toipumisessa auttanut ja mitkä asiat ovat vaikuttaneet heidän omaan kuntoutumiseen.
 • Kokemusasiantuntijat on koulutettu tehtäviinsä. He kääntävät omat, usein rankatkin kokemuksensa voimavaraksi, ja auttavat muita saman kokeneita. Myös omainen tai läheinen voi olla kokemusasiantuntija.

Mitä kokemusasiantuntija voi tehdä?

Kokemusasiantuntija voi toimia:

 • Palvelujen suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä
 • Kokemuskouluttajana
 • Työparina ammattilaisen kanssa
 • Vertaisneuvojana
 • Vertaisryhmien ohjaajana
 • Tukihenkilönä

Miten kokemusasiantuntija työskentelee?

 • Käytännön työssä kokemusasiantuntijat toimivat usein yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa.
 • Asiakastyössä kokemusasuantuntija voi toimia “tulkkina” hoitohenkilökunnan ja potilaan välillä, ja päinvastoin. Yhteistyö lisää molemminpuolista ymmärrystä, syventää tietoa ja parantaa palvelua.

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on myöntänyt vuoden 2015 Kansanterveyspalkinnon Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry:lle (KoKoA ry) kokemusasiantuntijatoiminnan edistämisestä ja kehittämisestä. 

 

Teksti lainattu KoKoA – koulutetut kokemusasiantuntijat ry:n sivuilta.